Příspěvky

 

Vážení rodiče, rozhodnutí výboru FC Sparty Brno se od 1.1 2014 se zvedají členské příspěvky a to na 500 kč. měsíčně.

Od 1.1.2017 resp. od 12/2016 platíme příspěvky v hotovosti a to 1/4 letně. 

Vybírá p.Staněk ev.někdo jiný, jím pověřený a to vždy do 20-tého v měsících prosinec, březen, červen, září. Vybírá se 1500 / hráč.

Vyjímky dle pravidel FC SPARTA BRNO, tzn. pokud v klubu jsou dva sourozenci, platí každy 1/2 z vybírané částky a syn člena realizačního týmu, tzn. trenéra, asistenta či vedoucího, je osvobozen od výběru příspěvků, jako kompenzace za odvedenou práci pro družstvo...

 

 

 
V přpadě pochybností, chybějící údaj atd., prosím o kontaktování, dám do pořádku.
 
J.S.

 

Níže již není platné:

(Platit je možno na stávající účet a to čtvrtletně , jako variab.symbol uveďte rok narozeni a jméno.

Č.ú 1344200369/0800)