Desatero Českomoravského fotbalového svazu velmi výstižně vystihuje směr, kterým je náš tým veden, a stručně vystihuje hlavní zásady, na jejichž dodržování trenéři trvají...